+48 795 442 384
Rezerwacja Online
Rezerwacja

POSTEL COLLECTION EWA POSTEL MAREK POSTEL SPÓŁKA JAWNA uczestniczy w projekcie w ramach działania 6.2 wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji. W ramach tego działania firma realizuje projekt: Wdrożenie kompleksowych rozwiązań cyfryzacyjnych w dostępie do usług Hotelu ForRest. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności hotelu na rynku krajowym, znaczne ulepszenie procesów oraz wprowadzenie zautomatyzowanych i intuicyjnych systemów które ułatwią prace personelu. Wartość projektu to 185096 PLN z czego dofinansowanie wyniesie 85%  (157331, 60 PLN).

Projekt podzielony jest na 4 zadania:
1. Zadanie dotyczące zakupu oprogramowania gotowego
2. Zadanie dotyczące zakupu środków trwałych
3. Zadanie dotyczące zakupu usługi szkoleniowej
4. Zadanie dotyczące zakupu usługi doradczej

Planowane efekty to m.in:

wprowadzenie funkcjonalności wirtualnej recepcji za pomocą zamków na kody PIN
poprawa jakości obsługi klientów poprzez szkolenia i ułatwienia dla pracowników

Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 w ramach wsparcia projektów ze środków REACT-EU

 

Wróć do góry - Forrest