+48 795 442 384
Rezerwacja Online
Rezerwacja

REGULAMIN PŁATNOŚCI za usługi świadczone przez Hotel For-Rest.

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Treść regulaminu reguluje sposób rezerwacji i płatności za zakupione usługi w Hotelu For-Rest zarządzanym przez POSTEL COLLECTION EWA POSTEL, MAREK POSTEL SPÓŁKA JAWNA UL. RACULA-GŁOGOWSKA 4, 66-004 ZIELONA GÓRA NIP 9290113845 REGON 970132213 KRS 0000153755 zwanym dalej Hotel For-Rest
 2. Podmiotem świadczącym usługi jest Hotel For-Rest
 3. Konto bankowe do obsługi płatności od klientów: 51 1090 1535 0000 0001 3302 4232
 4. Przyjmowanie płatności gotówkowych odbywa się w recepcji hotelu. Pracownik hotelu wystawia rachunek potwierdzający dokonaną płatność.
 5. Do realizacji płatności online przez klientów wykorzystywane są rozwiązania operatora płatności –AutoPay. System płatności należy do spółki, Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot oraz Przelewy24 należące do spółki PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu ulica Pastelowa 8, 60-198 Poznań.
 6. Wszelkie pytania dotyczące sposobu płatności oraz stanu dokonanych płatności należy kierować na adres: mail: biuro@for-rest.pl
 • 2. REZERWACJA
 1. Rezerwacji w Hotelu Loft można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej https://for-rest.pl, mailowo pod adresem E-mail: biuro@for-rest.pl oraz telefonicznie pod numerem Telefon: 795442384
 2. W celu dokonania rezerwacji należy podać co najmniej: imię i nazwisko osoby rezerwującej, datę przyjazdu i wyjazdu, liczbę gości, liczbę i standard rezerwowanych pokoi oraz dane kontaktowe (telefon, E-mail).
 3. Rezerwacja każdorazowo musi zostać potwierdzona przez hotel drogą mailową lub telefonicznie.
 • 3 . OPŁATY i REKLAMACJE
 1. W celu realizacji usług realizowanych przez Hotel wykorzystywane są wybrane sposoby płatności:

◦ płatność przelewem na konto bankowe Hotelu podane w potwierdzeniu rezerwacji
◦ płatność kartą płatniczą
◦ płatność online poprzez system AutoPay .
◦ płatność gotówką w recepcji hotelu.

 1. Klient ma prawo wybrać metodę płatności spośród wymienionych powyżej opcji.
 2. Do prawidłowej realizacji płatności Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami: ◦ dostarczonymi przez Hotel
 3. Przy potwierdzeniu rezerwacji klient otrzymuje e-mailem link do płatności umożliwiający dokonanie płatności online za pomocą systemu płatności AutoPay.
 4. Wybierając sposób płatności za pośrednictwem serwisu AutoPay Klient akceptuje warunki obsługi płatności określone przez firmę AutoPay.
 5. Hotel uznaje płatność w momencie uznania konta bankowego Hotelu lub, w przypadku płatności za pośrednictwem systemu AutoPay, w momencie otrzymania potwierdzenia dokonania płatności z systemu AutoPay.
 6. Płatności są w większości przypadków realizowane najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego. Hotel nie ma wpływu na czas realizacji i nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie tego czasu.
 • 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Reklamacje dotyczące płatności należy składać drogą elektroniczną na adres: E-mail: biuro@for-rest.pl
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej płatności w ciągu 14 dni od zaistnienia sytuacji.
 3. Hotel rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni i informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia pocztą elektroniczną na adres, z którego zgłoszenie zostało wysłane.
 4. Reklamacje dotyczące działania systemu AutoPay oraz Przelewy24 powinny być kierowane bezpośrednio do operatora płatności.
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za płatności, które do niego nie trafiły z powodu niestosowania się przez Klienta do instrukcji dotyczących sposobu wykonania płatności.
 6. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej https://for-rest.pl W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2023 r.
 2. Hotel zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu w terminie późniejszym.
 3. Klienci zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Dane klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu pełnej realizacji płatności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku ochronie danych osobowych Klienci mają prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy for-rest.pl (dalej jako: Serwis)
 2. Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w Serwisie jest  SPÓŁKA JAWNA POSTEL COLLECTION EWA POSTEL MAREK POSTEL ul. Głogowska 4 66-004 Zielona Góra(dalej jako: Administrator).
 3. Administrator działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach
  w następujący sposób:
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzenie informacji w formularzach.
 • Poprzez gromadzenie plików cookies.
 1. Przy pierwszej wizycie na stronie www.for-rest.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany, przez użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików cookies.
 2. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików cookies.
 3. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • Sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
 • Stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 1. Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookie można je podzielić na:
 • Pliki konwersji, która pozwalają analizować wydajność kanałów sprzedaży.
 • Pliki śledzenia, które w połączeniu z konwersjami pomagają analizować wydajność różnych kanałów marketingowych.
 • Pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania.
 • Narzędzia analityczne, które pomagają poprawić komfort korzystania z witryny dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy.
 • Pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności strony.
 1. Niektóre pliki cookies mogą być umieszczane przez dostawcę witryny internetowej i systemu rezerwacji online w celu:
 • Doskonalenia i wspierania procesu rezerwacji.
 • Analizy i zbierania danych statystycznych, dotyczących wykorzystania strony internetowej i systemu rezerwacji online, w celu ich poprawy.
 1. Wykorzystujemy następujące narzędzia analityczne i marketingowe:
 • Google
 • Facebook
 • Freshmail
 1. Jeżeli nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce. Kroki niezbędne do zarządzania
  i usuwania coockies różnią się w zależności od wykorzystywanej przeglądarki. Poniższe kroki przedstawiają sposób zarządzania plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:
 1. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie przetwarzania danych, w tym egzekwowania swoich praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: info@postel.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przedstawimy Państwu najważniejsze informacje z zakresu obowiązków wynikających z RODO.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest POSTEL COLLECTION EWA POSTEL MAREK POSTEL SPÓŁKA JAWNA ul Głogowska 4 66-004 Zielona Góra

Na jakiej podstawie i w jakim celu używane są moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług hotelarskich, w tym zarządzania rezerwacjami i pobytami w naszych hotelach oraz ciążących na ADO obowiązków prawnych (np. rozliczenie umowy) art.6. ust.1 lit. b RODO.

W pewnych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie:

 • Prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, którymi są: marketing bezpośredni swoich produktów i usług, zapobieganie oszustwom, podtrzymanie relacji klienckiej, a także dążenie do poprawy komfortu pobytu w hotelu art. 6.ust.1 lit. f RODO
 • Zgody, w tym na udział w określonych programach For-Rest, np.: promocji i marketingu produktów i usług oferowanych przez hotele, ankiety satysfakcji art. 6 ust. 1.lit. a RODO.

Do kiedy będą przechowywane moje dane osobowe?

 • Dane będą przetwarzane przez okres korzystania z usług i do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu wykonania umowy.
 • Natomiast dane osobowe przetwarzane w celach promocji i marketingu produktów i usług oferowanych przez For-Rest, w tym przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej na wskazany adres e-mail (w przypadku wyrażenia zgody do tych celów) będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody
 • Dane przetwarzane w prawnie uzasadnionych interesach będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu.

Kto może mieć dostęp do moich danych osobowych?

Państwa dane ponadto mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:

 • firmom świadczącym usługi teleinformatyczne oraz wsparcia IT;
 • firmom świadczącym usługi obsługi księgowej;
 • firmom świadczącym obsługę prawną;
 • firmom świadczącym usługi marketingowe dla hotelu;
 • firmom świadczącym inne usługi zlecane przez Gości;

Dane osobowe mogą być także transferowane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w takim wypadku zostaną wdrożone odpowiednie zabezpieczenia. Osoba, której dane będą transferowane może uzyskać dostęp do danych oraz informacji o zastosowanych środkach bezpieczeństwa i miejscu udostępnienia danych.

Jakie przysługują mi prawa w odniesieniu do przetwarzania moich danych osobowych?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Co zrobić, jeśli nie życzę sobie dalszego przetwarzania moich danych osobowych?

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, można ją w każdej chwili cofnąć bez ponoszenia żadnych kosztów i negatywnych konsekwencji, kierując swoją prośbę bezpośrednio w recepcji hotelu lub do Inspektora ochrony danych  dostępnego  pod adresem e-mail: info@postel.pl – w celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie przetwarzania danych, w tym egzekwowania swoich praw,  prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

 

 

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI ROOMIO

za usługi świadczone przez ForRest Hotel & Restaurant

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Treść regulaminu reguluje sposób rezerwacji i płatności za zakupione usługi w Hotelu ForRest.

 

 2. Podmiotem świadczącym usługi jest Postel Collection Ewa Postel Marek Postel Sp. J. ul. Racula-Głogowska 4, 66-004 Zielona Góra, NIP 929-011-38-45.

3. Konto bankowe do obsługi płatności od klientów prowadzone jest w Banku Santander Bank Polska S.A. Nr konta: PL 73 1090 1535 0000 0001 3302 4224. Przyjmowanie płatności gotówkowych oraz za pomocą karty płatniczej odbywa się w recepcji hotelu. Pracownik hotelu wystawia rachunek potwierdzający dokonaną płatność.

5. Do realizacji płatności online przez klientów wykorzystywane są rozwiązania operatora płatności –Spółka – Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6System płatności

6. Wszelkie pytania dotyczące sposobu płatności oraz stanu dokonanych płatności należy kierować na adres: email recepcja@for-rest.pl

§ 2. REZERWACJA

1. Rezerwacji w ForRest Hotel & Restaurant można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej https://for-rest.pl, mailowo pod adresem E-mail: recepcja@for-rest.pl oraz telefonicznie pod numerem Telefon: +48 795 442 384. W celu dokonania rezerwacji należy podać co najmniej: imię i nazwisko osoby rezerwującej, datę przyjazdu i wyjazdu, liczbę gości, liczbę i standard rezerwowanych pokoi oraz dane kontaktowe (telefon, E-mail).

3. Rezerwacja każdorazowo musi zostać potwierdzona przez hotel drogą mailową lub telefonicznie.

4. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest zgodnie z warunkami handlowymi, wpłata zaliczki w terminie i wysokości określonej w potwierdzeniu dokonania rezerwacji przesłanej na adres mailowy podany w rezerwacji.

 

§ 3 . OPŁATY i REKLAMACJE

1. W celu realizacji usług realizowanych przez ForRest Hotel & Restaurant wykorzystywane są wybrane sposoby płatności:

◦ płatność przelewem na konto bankowe Hotelu podane w potwierdzeniu rezerwacji

◦ płatność kartą płatniczą

 ◦ w aplikacji ROOMIO płatność online poprzez system Blue Media .

◦ płatność gotówką w recepcji hotelu.

2. Klient ma prawo wybrać metodę płatności spośród wymienionych powyżej opcji.

3. Do prawidłowej realizacji płatności Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami:

◦ dostarczonymi przez Hotel dla płatności przelewem na konto bankowe Hotelu, płatnością kartą kredytową oraz płatności w recepcji ◦ dostarczonymi przez Blue Media.  

4. Podczas meldunku w aplikacji ROMIO  klient zostaje przekierowany  do systemu  umożliwiającego dokonanie płatności online za pomocą  płatności Blue Media.

5. Wybierając sposób płatności za pośrednictwem serwisu Blue Media Klient akceptuje warunki obsługi płatności określone przez firmę  Blue Media.

 6. Hotel uznaje płatność w momencie uznania konta bankowego Hotelu lub, w przypadku płatności za pośrednictwem systemu Blue Media, w momencie otrzymania potwierdzenia dokonania płatności z systemu Blue Media.

7. Płatności są w większości przypadków realizowane najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego. Hotel nie ma wpływu na czas realizacji i nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie tego czasu.

 

 § 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące płatności należy składać drogą elektroniczną na adres: E-mail: recepcja@for-rest.pl
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej płatności w ciągu 14 dni od zaistnienia sytuacji.

3. Hotel rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni i informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia pocztą elektroniczną na adres, z którego zgłoszenie zostało wysłane.

4. Reklamacje dotyczące działania systemu Blue Media powinny być kierowane bezpośrednio do Blue Media

5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za płatności, które d niego nie trafiły z powodu niestosowania się przez Klienta do instrukcji dotyczących sposobu wykonania płatności.

6. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej https://for-rest.pl W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2024r.

2. Hotel zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu w terminie późniejszym.

3. Klienci zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

4. Dane klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu pełnej realizacji płatności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku ochronie danych osobowych Klienci mają prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

 

 

 REGULAMIN HOTELOWY

Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w zakresie przestrzegania niniejszego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

§1

1.         Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

 

2.         Jeśli gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

3.         Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.

§2

1.         Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju.

2.         Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§3

1.         Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

2.         Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00. Po godzinie 22:00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z gośćmi w pokoju.

3.         Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Hotelowy, wyrządzając szkodę na osobie gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłóci spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu.

§4

1.         Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję.

2.         Hotel ma obowiązek zapewnić:

a)        Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,

b)        Bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,

c)        Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,

d)        Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,

e)        Sprawny pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia usterek, które będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby – w miarę posiadanych możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§5

Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

a)        Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

b)        Budzenie o oznaczonej godzinie,

c)        Przechowanie bagażu (hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego), chyba, że sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

d)        Przechowanie ( w czasie pobytu Gościa w hotelu) pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Hotel może odmówić przyjęcia tych rzeczy tylko wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu hotelu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca, chyba, że sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§6

 

1.         Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego.

2.         Poszkodowany powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§7

1.         W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.

2.         Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§8

1.         Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

2.         Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

3.         Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

4.         W pokojach hotelowych obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku naruszenia regulaminu w zakresie zakazu palenia hotel nałoży opłatę za dearomatyzację oraz ozonowanie pokoju w wysokości 1000 PLN.

 

§9

 

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

Życzymy miłego pobytu w naszym hotelu

Dyrekcja Hotelu

 

 

    HOTEL RULES

 

The Hotel Management will greatly appreciate your cooperation in respecting these rules which are in place to ensure your comfortable and safe stay in our hotel.

§1

1.         Hotel rooms are let for a specified number of nights.

2.         If a Guest does not define the length of intended stay at check-in, it is assumed that the room is let for one night.

3.         The hotel night starts at 3:00 p.m. on the day of the Guest’s arrival and ends at 11:00am  on the following day.

 

§2

1.         A hotel Guest should notify the Reception before 10 a.m. on the scheduled check-out date that he or she wishes to extend the stay beyond the duration indicated at check-in.

2.         Such request are accepted by the Hotel subject to room availability.

§3

1.         A hotel Guest may not sublet the room to other persons even if the paid-for duration of stay has not yet expired.

2.         Those people, who have not checked into the hotel may stay in a hotel room between 7:00 a.m. and 10:00 p.m. Any visitors staying in the room with hotel Guests after 10:00 p.m. must be checked-in.

3.         A person may be refused acceptance in the hotel in case he or she has flagrantly infringed the Hotel Rules during the previous stay in the hotel by causing damage to the property of the hotel or other guests, or by inflicting injury upon other guests or hotel staff or other people on the hotel’s premises, or if he has distributed the peace of guests in the hotel or the functioning of the hotel.

§4

 

1.      The hotel renders services according to the category and standard it has been awarded. Should a Guest wish to complain about quality of service, he or she is requested to notify such complaints to the Reception staff at the earliest possible moment to allow the hotel to respond promptly.

2.         The hotel is obliged to ensure:

a)        Full and unrestrained rest to hotel Guests,

b)        Safe stay, including confidentiality of information about the Guest,

c)        Professional and polite attendance as regards all the services rendered by the hotel,

d)        Cleaning the room and performing imperative repairs to equipment in the absence of the Guest or in his or her presence, yet then only upon the Guest’s prior consent,

e)        Technically efficient room; should there appear defects that cannot be remedied, the hotel will spare no effort to offer a change of room to the Guest, if possible, or to otherwise ease the discomfort caused to the Guest.

 

 

 

§5

 

On request the hotel renders the following services free of charge:

a)        Providing information related to the stay or travel,

b)        Wake-up calls at pre-set time,

c)        Lugged storage; the hotel may refuse to accept luggage for storage on days other than during the Guest’s duration of stay in the hotel or property for storage which does not have the features of a personal luggage, unless such refusal is prohibited by the applicable legal regulations.

d)        Safe storage (during the Guest’s duration of stay in the hotel) of cash, securities and other valuables, in particular valuables or items with a scientific or artistic value. The hotel may refuse to accept such items for storage only if these items jeopardize the security in the hotel or are disproportionately too valuable as compared to the size or standard of the hotel, or if such items occupy too much space, unless such refusal is prohibited by the applicable legal regulations.

 

§6

 

1.         The hotel accepts responsibility for the loss of or damage to property brought by persons using the hotel’s services to the extent defined in the provisions of Article 846-852 of the Polish Civil Code.

2.         A hotel Guest should inform the hotel Reception about damage immediately after he has found that damage has occurred.

 

§7

 

1.         Night hours in the hotel begin at 10:00 p.m. and end at 7:00 a.m. on the following day.

2.         The behavior of Guests and other persons availing of the hotel’s services should not disturb the peace of other Guests’ stay. The hotel may refuse to render any further service to a person who infringes that principle.

§8

 

1.         Whenever a Guest leaves the room, he or she should check that the door is safely locked.

2.         A hotel Guest shall bear financial liability for all and any damage or destruction to the hotel’s equipment or technical devices which has been caused by the Guest or by persons visiting him or her.

3.         For reasons of fore safety, the use in the room of electric heaters, flat irons and similar items which are not standard room equipment is forbidden.

4.         The hotel rooms are non-smoking. In case of violation of the rules of the smoking ban, will impose a fee of 1000 PLN for the hotel room special cleaning.

§9

 

Personal property left in a hotel room by a departing Guest will be sent to the address specified by the Guest. If such instruction was not given, the hotel will store such property for a period of 3 months.

We wish all our Guests a pleasant stay in our hotel.

The Hotel Management

 

 

    HOTELORDNUNG

Die Hoteldirektion wird Ihre Zusammenarbeit bei der Beachtung dieser Ordnung, die die Gewährleistung des ruhigen und sicheren Aufenthalts unserer Gäste zum Ziel hat, sehr schätzen.

 

 

§1

1.      Die Hotelzimmer werden pro Tag vermietet.

2.      Wenn der Gast bei der Anmietung eines Zimmers keine Aufenthaltsdauer angibt, wird davon ausgegangen, dass das Zimmer für einen Tag gemietet wurde.

3.      Der Hoteltag beginnt um 15:00 Uhr am Tag der Ankunft und endet um 11:00 Uhr des folgenden Tages.

§2

1.         Den Wunsch, den Aufenthalt über den am Tag der Anreise angegebenen Zeitraum hinaus zu verlängern, sollte der Hotelgast bis 10:00 Uhr des Tages, an dem die Mietdauer für das Zimmer abläuft, an der Rezeption anmelden.

2.         Das Hotel wird dem Wunsch der Verlängerung des Aufenthalts entsprechend seiner Möglichkeiten nachkommen.

§3

1.         Der Hotelgast kann das Zimmer nicht an andere Personen übergeben, selbst wenn der Zeitraum, für den er die dem Aufenthalt entsprechende Gebühr entrichtet hat, noch nicht abgelaufen ist.

2.         Nicht im Hotel angemeldete Personen können sich von 7:00 Uhr bis 22:00 Uhr im Hotelzimmer aufhalten. Nach 22:00 Uhr besteht eine Meldepflicht für Personen, die sich zusätzlich zu den Gästen im Zimmer aufhalten.

3.         Das Hotel kann die Aufnahme eines Gastes verweigern, der während eines früheren Aufenthalts grob gegen die Hotelordnung verstoßen hat, indem er Eigentum des Hotels oder das anderer Gäste beschädigt hat oder Gästen, Hotelmitarbeitern oder anderen sich im Hotel aufhaltenden Personen Schaden zugefügt hat oder auch auf andere Weise den ruhigen Aufenthalt der Gäste oder den Hotelablauf gestört hat.

§4

 

1.         Das Hotel erbringt Dienstleistungen gemäß seiner Kategorie und seines Standards. Im Falle von Vorbehalten bezüglich der Qualität der Dienstleistungen wird der Gast gebeten, diese so schnell wie möglich an der Rezeption zu melden, wodurch dem Hotel eine sofortige Reaktion ermöglicht wird.

2.         Das Hotel ist verpflichtet Folgendes zu gewährleisten:

a)        Die Bedingungen für die volle und uneingeschränkte Erholung des Gastes,

b)        Die Sicherheit des Aufenthalts, darunter die Sicherheit der Wahrung geheimer Informationen über den Gast,

c)        Die professionelle und freundliche Bedienung im Bereich aller im Hotel erbrachten Dienstleistungen,

d)        Die Zimmerreinigung und Durchführung notwendiger Reparaturarbeiten an der Einrichtung während der Abwesenheit des Gastes und nur dann während seiner Anwesenheit, wenn er einen solchen Wunsch geäußert hat,

e)        Ein in technischer Hinsicht einwandfreies Zimmer; beim Auftreten nicht behebbarer Mängel bemüht sich das Hotel – entsprechend seiner Möglichkeiten – das Zimmer zu tauschen oder die Unannehmlichkeiten auf andere Weise zu mindern.

 

§5

 

Auf Wunsch des Gastes erbringt das Hotel unentgeltlich folgende Dienstleistungen:

a)        Erteilung von mit dem Aufenthalt und der Reise verbundenen Informationen,

b)        Wecken zu einer bestimmten Uhrzeit,

c)        Gepäckaufbewahrung (das Hotel kann das Entgegennehmen von Gepäck zur Aufbewahrung für einen anderen Zeitraum als den des Aufenthalts des Gastes oder von Dingen, die nicht zum persönlichen Gepäck zu zählen sind, ablehnen), es sei denn, dass dieser unter allen Umständen geltende rechtliche Vorschriften entgegenstehen

d)        Aufbewahrung (für die Zeit des Aufenthalts des Gastes im Hotel) von Geld, Wertpapieren und wertvollen Gegenständen, insbesondere von Kostbarkeiten und Gegenstände, die wissenschaftlichen oder künstlerischen Wert besitzen. Das Hotel kann das Entgegennehmen solcher Gegenstände nur dann verweigern, wenn sie die Sicherheit gefährden oder wenn sie im Verhältnis zur Größe oder zum Standard des Hotels einen zu großen Wert besitzen oder wenn sie zu viel Platz einnehmen, es sei denn, dass dem unter allen Umständen geltende rechtliche Vorschriften entgegenstehen.

 

§6

 

1.         Das Hotel haftet für den Verlust oder die Beschädigung aller von Personen, die seine Dienstleistungen in Anspruch nehmen, mitgebrachten Dinge in dem durch die Vorschriften der Art. 846 – 852 des polnisches Zivilgesetzbuches [Kodeks Cywilny] festgelegten Umfang.

2.         Der Geschädigte sollte die Hotelrezeption unverzüglich nach dessen Feststellung über das Auftreten eines Schadens informieren.

 

§7

 

1.         Im Hotel ist von 22:00 Uhr bis 7:00 Uhr des folgenden Tages Ruhe zu wahren.

2.         Das Verhalten von Gästen oder anderen Personen, die Dienstleistungen des Hotels in Anspruch nehmen, darf den ruhigen Aufenthalt anderer Gäste nicht stören. Das Hotel kann die weitere Erbringung von Dienstleistungen gegenüber Personen, die gegen diesen Grundsatz verstoßen, verweigern.

§8

 

1.         Der Gast sollte bei jedem Verlassen des Zimmers kontrollieren, dass die Tür verschlossen ist.

2.         Der Hotelgast trägt die materielle Verantwortung für jegliche Art der Beschädigung oder Zerstörung von Einrichtungsgegenständen und technischen Geräten des Hotels, die durch seine Schuld oder die Schuld ihn besuchender Personen entstanden sind.

3.         Mit Rücksicht auf die Brandsicherheit ist die Verwendung von Tauchsiedern, elektrischen Bügeleisen und anderen ähnlichen, nicht zur Zimmerausstattung gehörenden Geräten verboten.

4.         In den Hotelzimmern gilt totales Raucherverbot!
Bei Missachtung des Rauchverbots wird eine Gebühr in Höhe von 1000 PLN für die gründliche Reinigung des Zimmers erhoben.

§9

Gegenstände des persönlichen Gebrauchs, die von einem abgereisten Gast im Hotelzimmer zurückgelassen wurden, werden an die von dem Gast angegebene Adresse gesandt.

Beim Fahlen einer solchen Anweisung bewahrt das Hotel diese Gegenstände 3 Monate lang auf.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hotel.

Die Hoteldirektion

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGRODU

 

Ogród położony przy ul. Głogowskiej 4A jest terenem prywatnym, pełni funkcje estetyczne, rekreacyjne i przyrodnicze.

W celu ochrony i trwałego zachowania funkcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, ustala się następujące zasady korzystania.

Na terenie ogrodu zabrania się:

 1. Przebywania dzieci poniżej 12 lat bez opieki osób dorosłych.
 2. Zanieczyszczania i dewastacji terenu.
 3. Zakłócania spokoju, używania urządzeń nagłaśniających i wywołujących hałas.
 4. Wprowadzania psów bez smyczy oraz wprowadzania bez smyczy i kagańca psów ras obronnych.
 5. Jazdy ekstremalnej i akrobatycznej na rowerach.
 6. Niszczenia drzew, krzewów, trawników i kwiatów.
 7. Jazdy i parkowania pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 8. Kąpieli w stawach ludzi i zwierząt domowych.
 9. Palenia ognisk i korzystania z grilla.
 10. Spożywania napojów alkoholowych, w tym piwa.
 11. Wprowadzania psów na tereny zielone oraz pozostawiania zanieczyszczeń po nich.
 12. Niszczenia, przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń.

Ogród dostępny jest od świtu do zmroku.

Nieprzestrzeganie przedstawionych zasad grozi wypadkiem!

Korzystanie z ogrodu odbywa się na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekuna dziecka.

 

Regulamin Spa

 

 1. Zakup usług z oferty SPA Hotel FOR-REST, tak samo jak przystąpienie do skorzystania z usługi są równoznaczne ze złożeniem przez Gościa oświadczenia, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez SPA Hotel FOR-REST, oraz że zapoznał się i akceptuje warunki wymienione w regulaminie.
 2. SPA & Wellnes to strefa ciszy i relaksu. Prosimy o ciche zachowywanie się, niespożywanie alkoholu i niepalenie tytoniu. Personel SPA Hotel FOR-REST ma prawo wyprosić Gości, którzy nie stosują się do przestrzegania ciszy i swoim zachowaniem powodują poczucie dyskomfortu u innych Gości korzystających ze SPA Hotel FOR-REST.
 3. Prosimy o przybycie na zabieg około 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia.
 4. W przypadku spóźnienia się Gościa na zabieg czas spóźnienia zostaje odliczony od łącznego czasu zabiegu.
 5. Polityka rezygnacji: nasza polityka rezygnacji z zabiegu umożliwia odwołanie umówionej wizyty w SPA bez kosztowo do 4 godzin przed godziną rozpoczęcia zabiegu, do 2 godzin przed zabiegiem klient zobowiązany jest do pokrycia 50% ceny zabiegu, w przypadku odwołania wizyty poniżej 2 godzin od jej rozpoczęcia albo przy braku jakiejkolwiek informacji, klient zobowiązany jest pokryć cały koszt zaplanowanego zabiegu.
 6. W SPA Hotel FOR-REST nie wykonuje się masaży kobiet w ciąży.
 7. Przeciwwskazania do masaży. Masaż jest niewskazany przy miesiączce, nieleczonym nadciśnieniu tętniczym, miażdżycy, nowotworach, gorączce powyżej 38stopni, żylakach i niewyrównanych wadach serca.
 8. Bezpośrednio przed i po zabiegach prosimy unikać kąpieli słonecznych i nie korzystać z solarium.
 9. Radzimy unikać obfitych posiłków przed zabiegami.
 10. Do SPA HOTEL FOR-REST nie będą wpuszczane osoby: – których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających – dla których wykonanie usługi w SPA Hotel FOR-REST może stanowić zagrożenie życia lub zdrowia – których zachowanie stanowić może zagrożenie dla innych Gości i pracowników SPA. – których stan higieny osobistej odbiega od ogólnie przyjętych norm
 11. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji Gość może skorzystać z usług pod warunkiem, że są wolne terminy w terminarzu.
 12. Rezerwacja wykonania usługi w SPA Hotel FOR-REST następuje po sprawdzeniu przez personel danego terminu i potwierdzenia rezerwacji dokonanej osobiście, telefonicznie, lub drogą mailową.
 13. Zalecamy przybycie do SPA Hotel FOR REST bez biżuterii.
 14. SPA Hotel FOR-REST nie odpowiada za elementy biżuterii i inne przedmioty stanowiące własność Gości, a pozostawione na terenie obiektu.
 15. Gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie spowodowane przez Niego, lub osoby za które ponosi odpowiedzialność: uszkodzenia, zniszczenia wyposażenia SPA Hotel FOR-REST.
 16. Dzieci i młodzież do 18go roku życia mogą korzystać z usług SPA Hotel FOR-REST tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
 17. Będziemy wdzięczni Państwu za zgłaszanie personelowi SPA Hotel FOR-REST wszelkich nieprawidłowości, usterek, uwag, które mogą mieć wpływ na jakość świadczonych przez SPA Hotel FOR-REST usług.
 18. W trosce o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych prosimy o stosowanie się do powyższych reguł.

 

Regulamin Basenowy

 

 1. Przed wejściem na basen należy zapoznać się regulaminem oraz stosować się do niego podczas pobytu w Spa.

2.Wejście na basen (założenie opaski) jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez klienta, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z oferowanych usług strefy Wellness.

 1. Za zniszczenie lub zgubienie opaski na rękę, która jest formą kluczyka do szafki pobiera się opłatę w wysokości 40zł.
 2. Głębokość basenu wynosi 1,4 m.
 3. Przed wejściem do szatni należy bezwzględnie zmienić obuwie na klapki basenowe.
 4. Przed wejściem na basen klienci zobowiązani są do skorzystania z przebieralni, tj. pozostawienia okryć wierzchnich i przebrania się w strój kąpielowy/kąpielówki.
 5. W szatni należy pozostawić urządzenia mogące ulec uszkodzeniu (telefony komórkowe, zegarki itp.) oraz elementy o ostrych krawędziach mogące stanowić zagrożenie (biżuteria). Zaleca się pozostawianie cennych przedmiotów w domu lub w pokoju hotelowym celem zmniejszenia ryzyka kradzieży. Za rzeczy zaginione lub skradzione obsługa hotelowego Spa nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Przed skorzystaniem z kompleksu basenowego należy skorzystać z prysznica oraz dokonać dezynfekcji stóp.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz: spożywania napojów alkoholowych, wstępu osobom, których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie utonięcia i narażać zdrowie
 8. Z basenu nie mogą korzystać: palenia tytoniu, wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, hałasowania i zaśmiecania terenu obiektu, wprowadzania i przebywania zwierząt, wstępu osobom których stan wskazuje na duże spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. Osoby, które są pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Osoby, które są w złym stanie zdrowia, oraz które mogą stanowić zagrożenie dla innych osób korzystających z basenu. Osoby chorujące na górne drogi oddechowe lub posiadające trudności w oddychaniu. Osoby posiadające niezagojone rany lub choroby skóry np. grzybica, liszaje Osoby uczulone na środki dezynfekujące. Osoby posiadające choroby układu wydalania Osoby cierpiące na choroby związane z niewydolnością układu krążenia. Osoby cierpiące na padaczkę. Osoby chorujące na choroby zakaźne
 9. Na terenie kompleksu basenowego kategorycznie zabrania się: Biegania, skoków do wody, spożywania żywności oraz żucia gumy, wszczynania fałszywych alarmów, pozostawiania małych dzieci bez opieki
 10. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wody w basenie. W przypadku dzieci odpowiedzialność poniesie opiekun dziecka.
 11. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z basenu tylko pod opieką dorosłych. 14. Odpłatność za basen pobierana będzie zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 12. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub skradzione na terenie obiektu rzeczy oraz przedmioty wartościowe.
 13. Hotel nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu.
 14. Osoby nie przestrzegające regulaminu i niestosujące się do zaleceń obsługi będą poproszone o opuszczenie basenu oraz strefy Spa& Wellness
 15. Przed wejściem do basenu prysznic obowiązkowy Basen bez Ratownika ! Wejście na własną odpowiedzialność

 

 

 

 

Regulamin Korzystania ze Strefy Sauny

SZANOWNY GOŚCIU,

PRZED WEJSCIEM DO STREFY SAUN:

Należy zaopatrzyć się w dwa ręczniki jeden służy do wycierania się drugi jako podkładka na ławę oraz klapki; Zdjąć stroje kąpielowe, spodenki, z sauny korzystamy wyłącznie w ręcznikach; W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.  NASTĘPNIE:

 1. Rozpocznij od umycia ciała pod prysznicem.
 2. Wejdź do sauny, usiądź lub połóż się na ręczniku.

3.Czas przebywania zależy indywidualnie od samopoczucia oraz stażu korzystania z sauny, dziennie nie powinien przekraczać 30 minut, wskazane jest korzystanie z sesji np. 3 sesje po 10 minut lun 2 sesje po 15 minut.

 1. W każdym etapie kąpieli należy dbać o dobre przegrzanie ustroju i dostateczne jego wychłodzenie.
 2. Po wyjściu z łaźni należy schłodzić ciało – schładzanie rozpoczynamy od stóp w kierunku serca.
 3. Po schłodzeniu odpocznij na leżaku i uzupełnij poziom płynów w organizmie wodą mineralną lub sokiem.
 4. Po kąpieli wskazany jest masaż ciała.

UWAGA:

W saunach obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu!

Z sauny mogą korzystać jedynie osoby zdrowe, przed korzystaniem skonsultuj się z lekarzem.

Niewskazane jest korzystanie z sauny po obfitym posiłku.

Z sauny nie mogą korzystać osoby:

chore na serce, z nadciśnieniem, po udarach, z chorobami naczyń krwionośnych, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z gorączką, chore na tarczycę, padaczkę (epilepsję), w ciąży. pod wpływem alkoholu lun innych środków obniżających sprawność organizmu, lekarstw powodujących senność, ociężałość, wzrost lub spadek ciśnienia krwi,

W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego. Dzieci mogą przebywać w łaźnie tylko w towarzystwie osoby dorosłej.

Należy zaprzestać korzystanie z sauny przy oznakach złego samopoczucia, wskazujących na nietolerancję kąpieli.

Za zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania powyższych punktów ForRest Hotel nie ponosi odpowiedzialności.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Postel Collection Ewa Postel Marek Postel Spółka Jawna,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych/administratorem danych – iod@for-rest.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

Wróć do góry - Forrest