+48 795 442 384
Rezerwacja Online
Rezerwacja

REGULAMIN PŁATNOŚCI za usługi świadczone przez Hotel For-Rest.

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Treść regulaminu reguluje sposób rezerwacji i płatności za zakupione usługi w Hotelu For-Rest zarządzanym przez POSTEL COLLECTION EWA POSTEL, MAREK POSTEL SPÓŁKA JAWNA UL. RACULA-GŁOGOWSKA 4, 66-004 ZIELONA GÓRA NIP 9290113845 REGON 970132213 KRS 0000153755 zwanym dalej Hotel For-Rest
 2. Podmiotem świadczącym usługi jest Hotel For-Rest
 3. Konto bankowe do obsługi płatności od klientów: 51 1090 1535 0000 0001 3302 4232
 4. Przyjmowanie płatności gotówkowych odbywa się w recepcji hotelu. Pracownik hotelu wystawia rachunek potwierdzający dokonaną płatność.
 5. Do realizacji płatności online przez klientów wykorzystywane są rozwiązania operatora płatności –AutoPay. System płatności należy do spółki, Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot oraz Przelewy24 należące do spółki PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu ulica Pastelowa 8, 60-198 Poznań.
 6. Wszelkie pytania dotyczące sposobu płatności oraz stanu dokonanych płatności należy kierować na adres: mail: biuro@for-rest.pl
 • 2. REZERWACJA
 1. Rezerwacji w Hotelu Loft można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej https://for-rest.pl, mailowo pod adresem E-mail: biuro@for-rest.pl oraz telefonicznie pod numerem Telefon: 795442384
 2. W celu dokonania rezerwacji należy podać co najmniej: imię i nazwisko osoby rezerwującej, datę przyjazdu i wyjazdu, liczbę gości, liczbę i standard rezerwowanych pokoi oraz dane kontaktowe (telefon, E-mail).
 3. Rezerwacja każdorazowo musi zostać potwierdzona przez hotel drogą mailową lub telefonicznie.
 • 3 . OPŁATY i REKLAMACJE
 1. W celu realizacji usług realizowanych przez Hotel wykorzystywane są wybrane sposoby płatności:

◦ płatność przelewem na konto bankowe Hotelu podane w potwierdzeniu rezerwacji
◦ płatność kartą płatniczą
◦ płatność online poprzez system AutoPay .
◦ płatność gotówką w recepcji hotelu.

 1. Klient ma prawo wybrać metodę płatności spośród wymienionych powyżej opcji.
 2. Do prawidłowej realizacji płatności Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami: ◦ dostarczonymi przez Hotel
 3. Przy potwierdzeniu rezerwacji klient otrzymuje e-mailem link do płatności umożliwiający dokonanie płatności online za pomocą systemu płatności AutoPay.
 4. Wybierając sposób płatności za pośrednictwem serwisu AutoPay Klient akceptuje warunki obsługi płatności określone przez firmę AutoPay.
 5. Hotel uznaje płatność w momencie uznania konta bankowego Hotelu lub, w przypadku płatności za pośrednictwem systemu AutoPay, w momencie otrzymania potwierdzenia dokonania płatności z systemu AutoPay.
 6. Płatności są w większości przypadków realizowane najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego. Hotel nie ma wpływu na czas realizacji i nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie tego czasu.
 • 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Reklamacje dotyczące płatności należy składać drogą elektroniczną na adres: E-mail: biuro@for-rest.pl
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej płatności w ciągu 14 dni od zaistnienia sytuacji.
 3. Hotel rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni i informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia pocztą elektroniczną na adres, z którego zgłoszenie zostało wysłane.
 4. Reklamacje dotyczące działania systemu AutoPay oraz Przelewy24 powinny być kierowane bezpośrednio do operatora płatności.
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za płatności, które do niego nie trafiły z powodu niestosowania się przez Klienta do instrukcji dotyczących sposobu wykonania płatności.
 6. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej https://for-rest.pl W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2023 r.
 2. Hotel zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu w terminie późniejszym.
 3. Klienci zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Dane klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu pełnej realizacji płatności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku ochronie danych osobowych Klienci mają prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane
Wróć do góry - Forrest